Osho Rebalancing

A loving way to touch deeply

 

Since 1989 I am rebalancer trained in the Multiversity Pune, India by the founders of Osho Rebalancing who also treated Osho himself.

Rebalancing is a form of deep bodywork and sees the human mind and body as one individual whole.

Ideally it penetrates the physical, mental, emotional and spiritual level by increasing bodily consciousness and freeing the flow of energy in the body.

Feeling through and releasing tensions and emotions held in the body has a deep relaxing effect.

In Rebalancing different techniques are used, among others deep tissue massage and joint release.

It is possible to book a number of sessions where, according to a certain structure, the focus is always on a certain part of the body so that the entire body is treated intensively.

I give Rebalancing sessions in Float- and Massagecenter Koan Float, Herengracht 321 Amsterdam

www.koanfloat.nl

 

Osho Rebalancing

A loving way to touch deeply

 

Sinds 1989 ben ik rebalancer, getraind in de Multiversity Pune, India door de grondleggers van Osho Rebalancing die ook Osho zelf behandelden.

Rebalancing is een vorm van diepgaand lichaamswerk en gaat ervan uit dat lichaam en geest een onlosmakelijk geheel vormen.

Het werkt op fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel niveau d.m.v. het bewust worden en vrij maken van de energie die in het lichaam wordt vastgehouden.

Het ontspannen kan samengaan met het doorvoelen en loslaten van vastgehouden emoties.

Er worden verschillende technieken gebruikt: o.a. diepe spier- en weefselmassage en gewrichtsontspanning.

Het is mogelijk om een aantal sessies te boeken waarbij volgens een bepaalde opbouw steeds de focus ligt op een bepaald deel van het lichaam zodat het hele lichaam intensief wordt behandeld.

Ik geef Rebalancingsessies bij Float- en Massagecentrum Koan Float, Herengracht 321, Amsterdam

www.koanfoat.nl