HEARTDANCE is a playful heart to heart meeting.

Songs from different spiritual traditions are sung and danced, mostly in a circle, with live music.

YouTube: Daya heart dance June 2022

 

 

HEARTDANCE is een speelse ontmoeting van hart tot hart.

Er worden, meestal in een kring liedjes gezongen en gedanst uit verschillende spirituele tradities. Met live band.

YouTube: Daya heart dance June 2022